TopSkolky.cz
Mateřské školy


Hravá angličtina

Hodiny hravé angličtiny budou probíhat ve školním roce 2014/2015

  Je určená pro děti od 2,5 roku, lekce probíhá bez rodičů.

  Ve dnech:bude brzy upřesněno v závislosti na Vašem zájmu.

  V místě: Umělecká škola na ulici Kubíčkova 8, Brno-Bystrc

  V čase: bude brzy upřesněn v závislosti na Vašem zájmu.

Angličtina je určena dětem od 2,5 roku. Pracujeme s řadou materiálů, určených pro nejmenší - Cookie and friends. Tyto matriály vhodnou a zajímavou formou seznamuje děti s novými slovíčky. Dané téma výuky doplňujeme interaktivně. Kombinujeme sluchovou a zrakovou výuku. Sluchová výuka zahrnuje poslech textu, poslech písniček, poslech básniček z CD. Zrakovou oporou při výuce je magnetická tabule, děti doplňují obrázky a využívají další magnetické pomůcky. Děti dostávají materiály domů, aby mohli své dovednosti doma upevnit pomocí malých zábavných úkolů. Vedení výuky je vždy s úsměvem dále chválíme, povzbuzujeme a zohledňujeme individualitu každého dítěte.