TopSkolky.cz

Výtvarné Cvičení

Cvičení rodičů s dětmi

  Lekce navštěvuji děti s rodiči.

  Probíhá v dopoledních hodinách každou středu.

  V místě: Umělecké školy na ulici Kubíčkova 8, Brno-Bystrc.

  V čase: od 8:00 až 12:30

Program cvičení rodičů s dětmi je rozdělen na dvě části.

Pohybová složka:

je zaměřena na rozvoj pohybové zdatnosti a jemné motoriky dítěte. K výuce používáme množství pomůcek, balóny, kruhy, šátečky a jiné. Připravují se různé soutěže, které jsou zakončené odměnou, aby dítě mělo pocit úspěchu a bylo motivované.

Výtvarná složka:

je zaměřena na kreativitu dítěte. Ve cvičení – malujeme, kreslíme, lepíme, skládáme, navlékáme, modelujeme – výtvory si děti nosí domů.

Ceník

Popis činnosti 1 lekce
Cvičení 100,-

Poznámka:

Platby probíhají jednou za čtvrt roku.

Jedna lekce trvá 45 min.

Nepřítomnost uhrazeného dne předem omluveného, je možné nahradit. Výtvarné cvičení lze nahradit dvojitou lekcí.